Gedex

   GEDEX İNTERAKTİF AKILLI EĞİTİM YAZILIMI;

 • Türkiyenin ilk “etkileşimli ve akıllı” Eğitim yazılımıdır.
 • Bilgisayar ve akıllı-etkileşimli tahtalarda kullanılmak için "Gazi Üniversitesi danışmanlığında hazırlanmıştır.
 • 100.000’in üzerinde ekrandan oluşan akıllı e-içerik bulunur.
 • Eğitsel içerikler modüllere, modüller kazanımlara, kazanımlar alt basamaklara ayrılmıştır.
 • Her alt basamağın en az 4 araç seti ile öğretimi, 4 farklı araç seti ile değerlendirmesi yapılmıştır.
 • Öğretim ve değerlendirmeler “seslendirilmiş sunumlarla” yapılmıştır.
 • Hem “Sınıf/Grup Eğitimi” hem de “Bireysel Eğitim” için uygundur.
 • “800 den fazla kazanım bazlı oyun” kullanılmıştır, öğrenci oyun oynarken eğitim alır.
 • Öğrencinin verdiği cevapları “veri tabanında” performans formlarına "otomatik" olarak kaydeder.
 • Eğitimcinin işini kolaylaştıran çözümler..., “otomatik ara yoklama”, “binlerce otomatik ödev sayfası” , “kaba değerlendirme uygulama ekranı" bulunur
 • “Kişiselleştirilebilir tasarım” (seslendirmeler, ses ve animasyon pekiştireçleri, eğitimci yardım notları, müzikli yazı tahtası ve ses efekti açma/kapama).
 • “Eğitimci Önerisi” ile geribildirim alma özelliği sonucu sürekli kendini geliştirir.
 • Öğrenci belirlenen ödüller için, yine belirlenen miktarda “sembol” toplayarak ödüle ulaşır. Ödüle ulaşıldığında sistem tarafından uyarılır.
 • Her eğitim seansından sonra sistem veliye otomatik olarak bir “bilgilendirme e-postası” atar.
 • Gedex ile öğretmenler sınıfta verilen eğitimin veli tarafından tablet üzerinden tekrar edilmesi için “Evde bilgisayar ödevi” verebilecektir.
 • Modül ve Kazanım listesine "ÜRÜNLER" ekranından ulaşabilirsiniz.

Proje Bilgileri

NEDEN GEDEX ?

Okul Öncesi

Rakipsizdir;
Hali hazırda Türkiye’de Gedex gibi bütüncül bir eğitim materyali bulunmamaktadır.

Sistemlidir;
Bir BEP veya BÖP Programı temelinde işleyişe sahiptir.

Bilimseldir;
Eğitimin bilimsel yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenci Odaklıdır;
Sistem, öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır ve dersi öğrenciye sevdirir, dolayısıyla derse devam problemini en aza indirir.

Standart’ı yükseltir;
Eğitim standardını öğrenci lehine yükseltir. Eğitimci değişse de eğitim kalitesinde bir standart yakalanmış olur.

Eğitimci dostudur;
Eğitimcinin elinin altında her an on binlerce hazır içerik bulunacağından, dersler eğlenceye dönüşür. Eğitimciyi ders öncesinde ve ders süresince organize eder.

Kişiselleştirilebilir;
Uygulamaları kişiselleştirebilirsiniz (öğretim, pekiştireç, yönerge, tema vs.)

Değişkendir;
İsterseniz uygulamaları (akademik dersleri) Bireysel veya sınıf dersi olarak çalıştırabilirsiniz.

Ekonomiktir;
Tek seferde bir çok gelişim alanı veya kazanıma hitap eden bir materyal edinmiş olursunuz. Diğer materyallere göre çok daha ekonomiktir.

Neden Gedex ?

"Neden Gedex ?" adlı makaleyi görmek için yukarıdaki butona tıklayınız...

Öğrenme Nasıl Gerçekleşİr ?

Okul Öncesi

Öğrenmenin Evreleri Şunlardır;

Önce dışarıdan duyu organları vasıtasıyla uyarıcılar alınır (yada sunulur).

Alınan duyular sinir sistemi üzerinden beyne iletilir ve duyum haline gelir.

Beyin, gelen duyumu bellekteki bilgilerle eşleştirerek bir anlama kavuşturur, algıya dönüştürür.

Beyin algılanan bilgiyi işleyerek davranışa-tepkiye dönüştürür ve öğrenme işlemi tamamlanır.

Gerek farklı gelişen, gerekse normal bireylerde duyular öğrenmenin temel unsurudur.

Görüldüğü Gİbİ;

Okul Öncesi

Öğrenme üzerinde en belirleyici duyu, “görme” duyusudur.

Göz ;

Saniyede 100 milyon bit veri işeyebilir.

Beyine dakikada 3000 fotoğraf gönderebilir.

2 milyon snaps ile bağlıdır.

Öğrenme üzerine en etkili ikinci organ olan kulaklardan ise beyne giden ancak 100 bin snaps vardır.

AKTİF HATIRLAMA ORANI

Okul Öncesi

Görme öğrenmenin en önemli unsuru olduğu halde, Öğrenme olgusunu güçlendiren ve “aktif hatırlama oranını” artıran asıl etken; görmenin yanı sıra işitme, dokunma vs. gibi duyuların öğretim sürecine dahil edilmesidir.

Ayrıca birden fazla duyu kullanarak yapılan bu eğitimin, beyindeki duygu merkezi ile ilgili “reseptörlere” bağlanması, (yani öğrencinin sevdiği objeler üzerinden, sevdiği görsellerle eğitim vermek dokunmatik ekran, bilgisayar gibi) bilginin öğrenmesini kolaylaştıracaktır. İşte, Gedex İnteraktif bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.

Nörologların, Duyu organlarının “aktif hatırlamaya” etkisiyle ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu bireylerin;

1- İşittiklerinin %20 sini

2- Gördüklerinin %30 unu

3- Hem işitip hem gördüklerinin %50 sini

4- Görerek, işiterek ve dokunarak yaptıklarının %90’ını etkili biçimde hatırlayabildikleri saptanmıştır.

Sonuç Olarak

Okul Öncesi

Görüldüğü gibi, yaptığımız “ÖĞRETİM” ile ilgili 3 ana unsur ön plana çıkmaktadır:

1. Öğretimin her aşamasının “GÖRSELLEŞTİRMESİ”.

2. Görsel uyarıcıların yanı sıra, “DİĞER DUYULAR”’ın eğitim sürecine katılması.

3. Bu eğitimin olabildiğince beyindeki duygu merkezi ile ilgili “RESEPTÖRLERE” bağlanması (öğrencinin sevdiği, hoşuna giden materyallerle öğretim) ile beraber yaparak, yaşatarak öğretimdir.

Bİlİmsel Dayanaklar

"Bilimsel Dayanaklar" adlı makaleyi görmek için yukarıdaki butona tıklayınız...

ÇIKIŞ NOKTASI

Okul Öncesi

“Dokunmatik ekran” ve “Bilgisayar” genel olarak tüm çocukların ilgisini çeken materyallerdir.
Bu ilginin “eğitime yönlendirilmesi” ürünün ana çıkış noktalarından birisidir.

Eğitim sektöründe, hali hazırda kazanım temelli hazırlanmış bütüncül bir eğitim materyalinin olmaması.

Tüm Gelişmiş ülkelerde her geçen gün eğitimdeki ağırlığı artan İnteraktif Eğitim materyali kullanımında, ülkemizin de öncü ülkelerden biri haline getirilmesidir.

Çıkış Noktası

"Çıkış Noktası" adlı makaleyi görmek için yukarıdaki butona tıklayınız...

GEDEX PROJE EKİBİ

Okul ÖncesiÜniversitelerden alanında uzman Öğretim Üyelerinin danışmanlışında;

8'i doktora ve/veya master yapmış yaklaşık 37 Eğitimci

1 Psikolog

18 Yazılımcı

11 Grafik Tasarımcı

1 Ses Mühendisi

2 Eğitim Yazılımları Uzman

1 Tonmaister

1 Sosyal Hizmet Uzmanı

1 kameraman olmak üzere;

73 kişi aktif olarak görev yapmıştır ve 6 yılda tamamlanmıştır.

Proje Ekİbİ

"Proje Ekibi" adlı makaleyi görmek için yukarıdaki butona tıklayınız...

 • Türkİye'nİn İlk gerçek "İnteraktİf ve akıllı"
  eğİtİm yazılımı
 • 100.000+
  İnteraktİf Ekran
 • 5000+

  Ödev Sayfası
 • 72+

  Kullanıcı
 • Tektİr ve Lİderdİr

Ürünler

BİLİŞSEL BECERİLER

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
“Sese irkilerek tepki vermekle,” “Göz kontağını bir nesneden eğitimciye yöneltir” becerileri arasındaki alt kazanımların ekran üzerindeki çalışmalarını içerir.
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 28
Döngü Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 9

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 12
Döngü Sayısı: 2

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 261

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 78
Ekran Sayısı: 1319

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 371

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 159

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 146

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 88

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 24
Döngü Sayısı: 4

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 18
Döngü Sayısı: 1

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 27
Döngü Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 9

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 11

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 28

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 6
Ekran Sayısı: 126

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 660
Ekran Sayısı: 8683

Portfolio Image
Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 85
Ekran Sayısı: 1357

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 85
Ekran Sayısı: 1357

Portfolio Image

Okuma Yazmaya Hazırlık

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 73

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 71

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 72

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

MATEMATİK

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 97

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 113

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 42

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 11
Ekran Sayısı: 119

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 51

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 22
Ekran Sayısı: 432

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 45

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 12

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 92

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 116

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 140

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 2

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 10
Ekran Sayısı: 286

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 39

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 63

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 145

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 383

Portfolio Image

Okuma Yazma

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 73

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 12
Ekran Sayısı: 73

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 71

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 100

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 223

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 113

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 62

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 16
Ekran Sayısı: 98

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 93

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 19
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 155

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 30
Ekran Sayısı: 206

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 224

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 33
Ekran Sayısı: 210

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 36
Ekran Sayısı: 247

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 224

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 53
Ekran Sayısı: 355

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 39
Ekran Sayısı: 250

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 58
Ekran Sayısı: 391

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 315

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 46
Ekran Sayısı: 303

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 45
Ekran Sayısı: 293

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 48
Ekran Sayısı: 328

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 313

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 48
Ekran Sayısı: 328

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 46
Ekran Sayısı: 308

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 37
Ekran Sayısı: 203

Portfolio Image

MATEMATİK

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 97

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 113

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 42

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 11
Ekran Sayısı: 119

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 51

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 22
Ekran Sayısı: 432

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 45

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 12

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 92

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 116

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 140

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 22

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 10
Ekran Sayısı: 286

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 39

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 63

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 145

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 383

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 343

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 152

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 176

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 94

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 11
Ekran Sayısı: 102

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 110

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 135

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 79

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 215

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 151

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 136

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 101

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 18

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 42

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 18

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 20

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 35

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 35

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 22

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 13
Ekran Sayısı: 112

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 281

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 17
Ekran Sayısı: 212

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 29

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 91

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 21

Portfolio Image

Türkçe

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 195

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 16

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 9

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 6

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 17

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 7

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 77

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 15

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 29
Ekran Sayısı: 118

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 6
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 167

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 5

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 11

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 10

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 20

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 10

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 248

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 109

Portfolio Image

BİLİŞSEL BECERİLER

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
“Sese irkilerek tepki vermekle,” “Göz kontağını bir nesneden eğitimciye yöneltir” becerileri arasındaki alt kazanımların ekran üzerindeki çalışmalarını içerir.
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 28
Döngü Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 9

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 12
Döngü Sayısı: 2

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 261

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 78
Ekran Sayısı: 1319

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 371

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 159

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 146

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 88

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 24
Döngü Sayısı: 4

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 18
Döngü Sayısı: 1

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 27
Döngü Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 9

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 11

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 28

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 6
Ekran Sayısı: 126

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 660
Ekran Sayısı: 8683

Portfolio Image
Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 85
Ekran Sayısı: 1357

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 85
Ekran Sayısı: 1357

Portfolio Image

Okuma Yazma

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 73

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 12
Ekran Sayısı: 73

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 71

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 100

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 223

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 113

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 62

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 16
Ekran Sayısı: 98

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 93

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 70

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 19
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 155

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 30
Ekran Sayısı: 206

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 224

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 33
Ekran Sayısı: 210

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 36
Ekran Sayısı: 247

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 34
Ekran Sayısı: 224

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 53
Ekran Sayısı: 355

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 39
Ekran Sayısı: 250

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 58
Ekran Sayısı: 391

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 315

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 46
Ekran Sayısı: 303

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 45
Ekran Sayısı: 293

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 48
Ekran Sayısı: 328

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 46

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 313

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 48
Ekran Sayısı: 328

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 47
Ekran Sayısı: 318

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 66

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 46
Ekran Sayısı: 308

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 41

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 37
Ekran Sayısı: 203

Portfolio Image

MATEMATİK

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 97

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 105

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 113

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 284

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 42

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 11
Ekran Sayısı: 119

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 51

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 75

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 86

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 22
Ekran Sayısı: 432

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 45

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 12

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 92

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 124

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 116

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 140

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 22

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 10
Ekran Sayısı: 286

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 39

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 63

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 145

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 9
Ekran Sayısı: 383

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 343

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 152

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 176

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 94

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 11
Ekran Sayısı: 102

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 110

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 135

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 79

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 215

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 151

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 74

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 136

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 101

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 18

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 42

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 18

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 2
Ekran Sayısı: 20

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 35

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 35

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 22

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 13
Ekran Sayısı: 112

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 25
Ekran Sayısı: 281

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 17
Ekran Sayısı: 212

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 3

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 5
Ekran Sayısı: 29

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 91

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 21

Portfolio Image

Türkçe

Kazanım lİstesİ İçİn tıklayınız.

Explore

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 195

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 8
Ekran Sayısı: 16

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 9

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 6

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 17

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 7

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 3
Ekran Sayısı: 77

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 15

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 29
Ekran Sayısı: 118

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 6
Ekran Sayısı: 50

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 15
Ekran Sayısı: 167

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 5

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 4
Ekran Sayısı: 11

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 10

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 20

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 1
Ekran Sayısı: 10

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 20
Ekran Sayısı: 248

Portfolio Image

Açıklama:
Alt Basamak Sayısı: 7
Ekran Sayısı: 109

Portfolio Image
 • Türkİye'nİn İlk gerçek "İnteraktİf ve akıllı"
  eğİtİm yazılımı
 • 100.000+
  İnteraktİf Ekran
 • 5000+

  Ödev Sayfası
 • 72+

  Kullanıcı
 • Tektİr ve Lİderdİr

REFERANSLAR

Gedex ile eğitimde fark yaratan eğitim kurumları.

 • Türkİye'nİn İlk gerçek "İnteraktİf ve akıllı"
  eğİtİm yazılımı
 • 100.000+
  İnteraktİf Ekran
 • 5000+

  Ödev Sayfası
 • 72+

  Kullanıcı
 • Tektİr ve Lİderdİr

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Hata
Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz

BAYİLER

Bayilikleri görmek için ilk önce aşağıdaki butondan il seçiniz... • Türkİye'nİn İlk gerçek "İnteraktİf ve akıllı"
  eğİtİm yazılımı
 • 100.000+
  İnteraktİf Ekran
 • 5000+

  Ödev Sayfası
 • 72+

  Kullanıcı
 • Tektİr ve Lİderdİr
Close Scroll